Praktijkfolder

Praktijkfolder Hermans


Hermans

Tuinstraat 1A
7741 SK COEVORDEN
Telefoon: 0524-512314
Spoed: 0524-524762
Fax: 0524-221006

KvK-nummer: 01154781 0000

hermans.praktijkinfo.nl

E-mail: hermans.pht@ezorg.nl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoedlijn tijdens kantooruren:  0524- 524762
Onze spoedlijn kan tijdens kantooruren gebruikt worden als er met spoed medische hulp nodig is in levensbedreigende situaties, deze lijn moet dus zo kort mogelijk bezet zijn en is alleen voor noodsituaties bedoeld.

Spoed ’s nachts, weekend: 0900-3336333
Van maandag t/m vrijdag kunt U vanaf 17.00 uur in spoedgevallen contact opnemen met de huisartsenpost in Hardenberg. Dit geldt ook voor spoedeisende hulp in het weekend.

Telefonisch spreekuur

Indien u een telefonische advies van uw huisarts wilt, kunt u dit 's ochtends bij de doktersassistente aangeven.
De huisarts belt u dan terug tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

 

 

Huisbezoek

Voor het aanvragen van een huisbezoek kunt u bellen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Centrale Huisartsenpost Hardenberg
Telefoonnummer: 0900-333 6 333 (20ct/minuut)

Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Hardenberg/Coevorden samen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00uur, in het weekend en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost  
Ziekenhuis Hardenberg "Ropcke Zweers"
J.weitkamplaan 4a 7772SE Hardenberg                                          

Rekening
Voor consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.

 

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Gebruik van medicijnen
 • Informatie en advies over eenvoudige ziektes  
 • Machtiging voor hulpmiddelen ( denk bv aan steunzolen,steunkousen)
 • Het meten van de bloeddruk
 • Het meten van de bloedsuiker
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • 3-maandelijkse diabetescontrole
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Doppler ( vaatonderzoek benen)
 • Spirometrie( longfunctieonderzoek)
 • Verstrekken van informatiefolders

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur of aan het eind van het consult bij de assistente.

Praktijkondersteuner

De zorg voor patiënten met chronische aandoeningen is binnen de huisartsenpraktijk veranderd. De praktijkondersteuner ziet patiënten met aandoeningen als diabetes, chronische longaandoeningen en patiënten die bekend zijn met of een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten. De praktijkondersteuner heeft een opleiding op HBO niveau gevolgd en werkt nauw samen met de huisarts.

In onze praktijk werken Iolenthe Warring en Tamara Annen als praktijkondersteuner. Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft wordt u, nadat de diagnose gesteld is door de huisarts of verpleegkundig specialist, door hen verder begeleid.

Verpleegkundig specialist

Anita Wubbels is Verpleegkundig Specialist in de huisartsenpraktijk.
Een Verpleegkundig Specialist is een BIG geregistreerde HBO-verpleegkundige die een specifieke Masteropleiding heeft gevolgd. Zij ziet zelfstandig patiënten, doet lichamelijk onderzoek, stelt een eventuele diagnose, schrijft zonodig medicatie voor en/of verwijst eventueel door. Er is een nauwe samenwerking met de huisarts.

Het kan zijn dat u een afspraak bij haar krijgt, waar u eerder gewend was om hiervoor bij de huisarts te komen.

 

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Jan Wierda werkt op dinsdagmiddag op de praktijk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij ziet (jong) volwassenen met psychische problemen. Hij kent ook de mogelijkheden voor verdere hulpverlening in de regio en kan zorg dragen voor een gerichte verwijzing. De problematiek wordt altijd besproken met de huisarts.

U kunt terecht bij de sociaal psychiatrisch verpleegkundige na verwijzing van de huisarts of verpleegkundig specialist. Jan heeft iedere dinsdagmiddag spreekuur van 13.00 tot 16.00