Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Jan Wierda werkt op dinsdagmiddag op de praktijk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij ziet (jong) volwassenen met psychische problemen. Hij kent ook de mogelijkheden voor verdere hulpverlening in de regio en kan zorg dragen voor een gerichte verwijzing. De problematiek wordt altijd besproken met de huisarts.

U kunt terecht bij de sociaal psychiatrisch verpleegkundige na verwijzing van de huisarts of verpleegkundig specialist. Jan heeft iedere dinsdagmiddag spreekuur van 13.00 tot 16.00