Privacyreglement / Toestemming

Om het privacyreglement te downloaden kunt u op onderstaande link klikken: "Privacy reglement 2018" en  "Machtigingsverklaring medische gegevens"

 

Toestemmingsverklaring
Om uw privacy en de veiligheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en apotheek deze niet zomaar delen met andere zorgverleners. Om bepaalde gegevens van u beschikbaar te mogen stellen via het LSP hebben zij ieder uw toestemming nodig. En andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen raadplegen als dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

U kunt toestemming geven door onderstaande link te volgen:
https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01050387