Door cliënten bekeken onderzoek

Uitslagen Tevredenheidsonderzoeken
In 2012 hebben 147 patiënten meegedaan aan een schriftelijke vragenlijst over het functioneren van onze praktijk. De belangrijkste verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen zijn de telefonische bereikbaarheid van de praktijk en de gehorigheid bij de assistentenbalie.
Naar aanleiding hiervan hebben we maatregelen genomen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het is vanaf medio 2012 mogelijk om de gehele werkdag de assistente te kunnen bellen voor afspraken en vragen i.p.v. alleen op een vooraf bepaalde tijd en er zijn meer spreekuurtijden toegevoegd aan de agende van dr. Hermans en mevr. Wubbels. 
De gehorigheid bij de balie is verminderd door altijd de deur naar de wachtkamer gesloten te houden en de assistente vraagt niet uit als er meerdere patiënten bij de balie staan te wachten.
In 2013 is er middels een 'wachtkamerintervieuw' gekeken of deze maatregelen geholpen hebben. Tien patiënten zijn bevraagd door een onafhankelijke intervieuwer. Hieruit kwam naar voren dat er duidelijk minder klachten zijn overde telefonische bereikbaarheid en de gehorigheid bij de assistentenbalie.

In 2012 is er voor het eerste een enquette gehouden. Door op onderstaande link te klikken kunt u het volledige verslag lezen van de eerste enquette die bij ons in de praktijk is gehouden.
"Eerste enquette door cliënten bekeken onderzoek"

In 2013 is er een 'wachtkamerintervieuw' georganiseerd. Door op onderstaande link te klikken kunt u het volledige verslag lezen.
"Door cliënten bekeken onderzoek"

In 2015 is er een "wachtkamerintervieuw" georganiseerd. Door op onderstaande link te klikken kunt u het volledige verslag lezen.
rapportage wachtkamerinterview 2015

In 2017 is er een patiënten tevredenheidsonderzoek gehouden. Door op onderstaande link te klikken kunt u het volledige verslag lezen. "Patiënten vragenlijst betreffende de praktijk" en  "Uitkomsten van het patiënttevredenheidsonderzoek over de huisarts".